Spaziergang am 17.07.2011

mit Humphrey, Eshe, Mama Bassari, Lika und Ajamu an der Glems


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

zurück/back